mera încălzeste terra, chiar și iarna
reparatii si vanzari centrale termice

VERIFICARI / REVIZII instalatii gaze naturale

Pretul zilei! Revizie tehnica + eliberare autorizatie ISCIR valabila 2 ani = 250 ron (tva inclus)
Alege pachetul siguranta! Verificare ISCIR centrala termica + Verificare instalatii gaze ANRE = 350 ron TVA inclus, o programare, o echipa, doua verificari !
Telefoane pentru programare revizie : vodafone 0724 781 175 / rds mobil 0770 947 320 / rds fix 0314 202 927
* lista completa a tarifelor practicate pentru serviciile noastre

Conform prevederilor Normelor Tehnice NT-PEE-2008 si PTA-2010, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009 publicat ȋn Monitorul Oficial nr. 255 din data 16 aprilie 2009, consumatorii sunt obligati sa realizeze verificarea instalatiei de gaze la 2 ani si revizia instalatiei de gaze la 10 ani.
Ȋn cazul instalatiilor de utilizare comune care deservesc mai multi consumatori, verificarile se efectueaza si la tronsoanele de instalatii de utilizare cuprinse ȋntre posturile de reglare si contoare.

Folosim tehnologie de ultima ora pentru realizarea verificarilor si reviziilor instalatiei de utilizare. Aparatura specializata extrem de sensibila depisteaza eventualele scapari de gaze ȋn proportie de 100%. Detectorul de gaze SEITRON ajunge si ȋn cele mai neaccesibile locuri, acoperind astfel ȋntreaga suprafata a instalatiei de utilizare.

Aparatele de utilizare care sunt exceptate de la obligativitatea efectuarii verificarii tehnice periodice o data la 2 ani sunt: sobe si semineuri echipate cu arzatoare cu aer aspirat. Daca detineti o centrala termica cu tiraj natural, sobe sau semineuri, acestea trebuie sa aiba curatate cosurile si canalele de evacuare a gazelor arse cu maxim 6 luni ȋnainte de data efectuarii verificarii instalatiei de utilizare. Ȋn acest sens trebuie sa prezentati documentele care atesta ca a fost efectuata curatarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor ȋn vigoare.

 

 

Procedura revizie pentru instalatiile de gaze naturale (pentru cine doreste sa fie mai informat)

PROCEDURA DE REVIZIE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE:

In vederea efectuarii verificarii instalatiei de utilizare gaze naturale LOCATARII au obligatia de a permite accesul lucratorilor societatii noastre in apartament, insotiti de un reprezentant al Asoc.Proprietari.

Se va efectua verificarea efectiva pe teren astfel :

ETAPA I

Se vor identifica fizic consumatorii trecuti in Proiectul Tehnic.
In cazul in care se vor identifica consumatori mai multi pe teren decat in Proiectul Tehnic, acestia trebuiesc debransati si se va sigila punctul de ardere.
In cazul in care se vor identifica consumatori mai putini pe teren decat in Proiectul Tehnic, se va consemna in noua fisa de verificare acest lucru.

ETAPA II 
Se va verifica ca aragazul sa nu fie racordat la teava prin furtun de cauciuc .
Se admit urmatoarele tipuri de racordare : racord rigid /racord flexibil de inox ( max. 1 metru) 
Nu se admite functionarea aragazului cu furtun de cauciuc .
In cazul in care beneficiarul nu admite schimbarea furtunului cu racord se va trece la sigilarea punctului de consum ( sigilare + intocmire proces verbal de sigilare )
EXTRAS ORDIN 5/2009
„ 8.44. (1) Racordurile flexibile se monteaza între robinetul de siguranta si aparatul
consumator de combustibili gazosi si trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii :
a) presiunea nominala pentru care a fost construit racordul sa fie egala sau mai mare
decât presiunea instalatiei de gaze naturale la care se racordeaza;
b) lungime maxima de 1 m si diametru minim 10 mm, în instalatii de utilizare cu
presiune joasa;
c) lungime maxima 20 m si diametru maxim de 50 mm, în instalatii industriale cu presiune pâna la 2•105 Pa (2 bar);
d) trasee la vedere, fara sa treaca dintr-o încapere în alta;
e) masuri de evitare a contactului cu corpuri calde;
f) masuri de evitare a întinde rii excesive, agatarii, strivirii sau deteriorarii;
g) masuri de protectie la intemperii;
h) respectarea prescriptiilor de montaj impuse de producator.
(2) Racordurile flexibile nu se prevad cu armaturi de închidere sau dispozitive de reglare.
(3) Nu se admite cuplarea a doua sau mai multe racorduri flexibile.”

Aragazul va fi verificat atat in stare de repaus cat si in timpul funtionarii cu toate ochiurile aprinse. Se va verifica ca aragazul sa fie racordat prin robinet de siguranta .
In cazul in care exista canele de manevra recomandam inlocuirea acestora cu robinet de manevra cu sfera .
ETAPA III
Verificarea propriu zisa a instalatiei de utilizare gaze naturale prin verificare cu spuma de apa cu sapun/detectorul de gaze a fiecarei imbinari,
In cazul in care se vor identifica pierderi de gaze se va aduce la cunostinta beneficiarului unde sunt pierderile si ce este necesar sa se faca pentru remedierea acestora.
Instalatia de utilizare sa va inchide si sigila de la contorul de gaze pana la remedierea neconformitatilor constatate .

ETAPA IV
In cazul in care beneficiarul are montate geamuri termopan in bucatarie sau tamplarie cu garnituri etanse prin care incaperea se inchide ermetic se va urmari sa existe grila de ventilatie naturala in exteriorul blocului .
EXTRAS ORDIN 5/2009
„8.10. La încaperile, independent de volumul lor, în care se instaleaza aparate cu flacara
libera, se prevad canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere,
dimensionate si executate în conformitate cu standardele si prescriptiile tehnice în vigoare.
8.11. Pentru bucatariile din constructiile existente, construite fara canale de ventilare sau a
caror canale de ventilatie au fost desfiintate, în care sunt instalate aparate cu flacara libera,
se admite practicarea în peretele exterior sau în tocul ferestrei, la partea superioara a
încaperii, a unui gol (grila de ventilare), pentru evacuarea gazelor de ardere.
8.12. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere:
a) se racordeaza la partea superioara a încaperilor, cât mai aproape de plafon;
b) nu se prevad cu dispozitive de închidere sau reglaj.
8.13. Evacuarea gazelor de ardere din bucatarii si oficii se face prin tiraj natural organizat
sau mecanic, utilizându-se:
a) canale individuale;
b) canale colectoare;
c) hote cu evacuarea gazelor de ardere în exterior.

ETAPA V
Va informam asupra prevederilor normativului in vigoare care impune montarea de senzor de gaz si electrovana si va RECOMANDAM montarea sistemelor de protectie.
EXTRAS ORDIN 5/2009
8.3 …(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de
constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor
automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4 ) în aer, care
actioneaza asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze
naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
ETAPA VI

Instalatia de utilizare gaze naturale se probeaza pentru rezistenta si etanseitate
In situatia in care proba nu corespunde se va identifica defectiunea si se vor aduce la cunostinta masurile ce trebuiesc luate pentru remediere.
EXTRAS ORDIN 5/2009
14.44. (1) Remedierile defectiunilor constatate în instalatiile de utilizare si înlocuirea
elementelor defecte sunt obligatia consumatorului si se realizeaza de catre operatori
economici autorizati de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.
(2) Dupa remedierea /înlocuirea instalatiei de utilizare, aceasta se supune probelor
de presiune, conform prevederilor cap. 12.
(3) Probele de presiune se efectueaza numai dupa demontarea contoarelor,
scoaterea din functiune a instalatiei si blindarea acesteia.
(4) Sunt interzise solutiile provizorii de remediere a defectelor.
(5) Conditiile de efectuare a probelor de presiune se consemneaza în procesulverbal de receptie tehnica a instalatiei de utilizare, întocmit conform Anexei 3.

Neconformitatile vor fi specificate in fisa interna de verificare.
Dupa remedierea acestora se va scrie in aceeasi fisa constatarile echipei de verificare .
Beneficiarul poate efectua remedierile cu firma noastra conform listei de preturi/manopere sau cu alta firma autorizata ANRE in acest sens .
In cazul in care beneficiarul nu remediaza pierderile de gaze sau alte neconformitati identificate de echipa de verificare in maxim 24 de ore, se va consemna in fisa de verificare ca instalatia este neconforma se va SISTA FURNIZAREA GAZELOR/SIGILA CONTORUL
Dupa efectuarea procedurii de verificare se va inainta catre Distrigaz Sud Retele un centralizator prin care comunicam rezultatul verificarii.

 

 

 

» » Inapoi

Contact Info

MERA TERM

Office Address
Str. Maria Rosetti, Nr.18, Ap. 1, Sector 2
Bucharest, ROMANIA.

Tel/Fax: 0314 20 29 27
Mobil: 0721 81 11 44
Mobil: 0768 66 37 89

E-mail: office@meraterm.ro


Info


Verificari / Revizii instalatii gaze

Despre instalaţia de utilizare a gazelor naturale
Instalaţia dumneavoastră de utilizare începe după postul de reglare şi se continuă până la coşul care serveşte la evacuarea gazelor arse.

Instalaţiile de utilizare gaze naturale se verifică pe tot traseul:

  • instalaţia exterioară;
  • coloana comună, existentă pe casa scării (în cazul apartamentelor cu instalaţie separată pe contor individual);
  • instalaţia comună a asociaţiei de proprietari ce traversează apartamentele contorizate individual.

Verificarea şi revizia instalaţiei de utilizare – răspunderea clientului
Verificarea/Revizia instalaţiei de utilizare este obligatorie, fiind prestată pentru clienţii casnici şi noncasnici din categoriile B1, B2 şi Asociaţiile de Proprietari, după cum urmează:

  • verificare la interval de maxim 2 ani;
  • revizie la interval de maxim 10 ani;

Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:

  • în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
  • după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.

Serviciile noastre
Echipele Distrigaz Confort efectuează verificări şi revizii cu profesionalism maxim.

Prin sistemul “Diagnostic de securitate al instalatiei de gaze”, specialiştii Distrigaz Confort se angajează să evalueze punctual fiecare element component al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru a depista gradul de siguranţă al acesteia.Defecţiunile minore* ale instalaţiei, sesizate la efectuarea verificării sau a reviziei, vor fi soluţionate pe loc, fără un cost suplimentar (schimbarea garniturii racordului holandez, gresarea robineţilor, etc.).

Pentru a primi o ofertă personalizată pentru efectuarea verificării sau reviziei instalaţiei de gaze naturale, contactaţi acum consilierii!


* Defecţiuni care presupun reparaţii simple ce pot dura maxim 10-15 minute şi care nu necesita scule, piese sau materiale suplimentare.

REVIZIA TEHNICA PERIODICA PRESUPUNE URMATOARELE INTERVENTII: verificarea arzatoarelor si a starii îmbinarilor si garniturilor de etansare aferente; verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi; verificarea etanseitatii îmbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii; verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta; verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare; verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente; verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificarii, prezentate de consumator, care sa ateste verificarea de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, a curatirii cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse; verificarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturi de reglare sau reglare–masurare. proba de etanseitate pentru întreaga instalatie si proba de rezistenta cu aer comprimat ( pentru partea de instalatie la care s-au facut înlocuiri si /sau modificari ).